logo

Campherbeeklaan 10
8024 BW Zwolle
Tel: 06-10324835
KvK 05083176
info@brinksmaconsultancy.nl

Inge de Wit, Sectorhoofd Bedrijfsvoering, Rijksdienst voor Cultuur en Erfgoed (OCW): “Edo heeft een veelheid aan taken verricht, die hij met grote voortvarendheid oppakte. Hij heeft in korte tijd zeer goede resultaten neergezet. Hij is in staat heldere probleemanalyses te maken en weet goede rapportages, onderzoeken en producten te realiseren. Edo is bijzonder communicatief ingesteld en kan met uiteenlopende mensen zeer goed overweg. Binnen de organisatie heeft hij veel credits opgebouwd. Deze kwaliteit heeft er toe geleid dat hij op vele plekken ingezet is, allen met een goed resultaat. Hij is iemand die weet wat resultaatgericht werken is en kan mensen motiveren en neemt hen serieus. Edo is rustig en tegelijk een harde werker en weet zaken tot een eind te brengen.”   Job van de Bovenkamp, sectorcontroller van de sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) , bij de gemeente Amersfoort: “In de afgelopen jaren is Edo bij de sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Amersfoort, waar ik op dat moment sectorcontroller was, trekker geweest van tal van uitdagende projecten. Enkele in het oog springende projecten waren; het proces digitalisering facturen, het project doorberekening van overhead, diverse deelprojecten in het kader van het gemeentebreed vervangen van het financiële systeem. Maar Edo kon moeiteloos ingezet worden bij andere klussen, zoals het analyseren en beoordelen van beleidsvoorstellen en maken van managementinformatie. In zijn optreden is een duidelijke rode draad waar te nemen. Dat zijn eigenschappen als rust, regelmaat, evenwichtig, deskundig, resultaatgericht, realistisch en buitengewoon communicatief (zowel schriftelijk als mondeling)! Hij is in staat deze eigenschappen in te zetten op de “werkvloer” bij de gebruikers, maar ook op management niveau. Met deze eigenschappen en een gezonde dosis humor weet hij betrokkenen goed te motiveren en tot goede resultaten te komen. Edo toont een grote betrokkenheid bij zijn werk, maar verliest daarbij het sociale aspect zeker niet uit het oog. Omdat hij zo veelzijdig is, heb ik ervaren dat hij bij veel vraagstukken en uitdagingen kan worden ingezet.”
logo