logo

Campherbeeklaan 10
8024 BW Zwolle
Tel: 06-10324835
KvK 05083176
info@brinksmaconsultancy.nl

Brinksma Consultancy streeft er naar dat de opdrachtgever meer dan tevreden is. Dit wordt onder andere bereikt door complexe of routinematige opdrachten op deskundige en gestructureerde wijze binnen de afgesproken tijd af te ronden. Tijdens de opdracht wordt de opdrachtgever regelmatig (in)formeel op de hoogte gehouden over de voortgang van de opdracht.

Plan van Aanpak

In overleg met de opdrachtgever wordt (indien gewenst) aan het begin van iedere opdracht een Plan van Aanpak opgesteld. Het PvA bevat onder andere:

– Een heldere opdrachtformulering
– Doelstellingen & resultaten
– Projectfasering en mijlpalen
– Projectorganisatie
– Kostenbegroting
– Communicatieplan

Voortgangsrapportages

Gedurende het project ontvangt de opdrachtgever op afgesproken momenten beknopte voortgangsrapportages. In deze voortgangsrapportages komen de realisatie van de mijlpalen, eventuele knelpunten, de geplande en gerealiseerde uren en de kostenbegroting aan bod.

Eindevaluatie

Na afloop van het project vindt een eindevaluatie plaats waarbij samen met de opdrachtgever wordt nagegaan of alle doelstellingen en resultaten gerealiseerd zijn.
logo